728 x 90

نصب تراکت «برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید» در تهران و ...

نصب بنر ۳متری مریم رجوی از پل در اصفهان
نصب بنر ۳متری مریم رجوی از پل در اصفهان

اصفهان

نصب بنر ۳متری مریم رجوی از پل

کرج – کانون شورشی۶۴۰

آتش زدن تابلو دو پایگاه بسیج ضدمردمی کنار هم

فیلم یا سند صوتی فعالیت کانون‌های شورشی در کرج

تهران

با قیام و کانون‌های شورشی ایران آزاد می‌شود

همدان

(از ایران اسیر به خواهر مریم درود می‌فرستم و اعلام می‌کنم ما ضحاک زمان را به زیر خواهیم کشید.)

تهران

می‌توان و باید ایران را آزاد کرد

تهران

مریم رجوی: خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند - مرگ بر روحانی. مرگ بر خامنه‌ای

مسعود رجوی: شورش ادامه دارد تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش درود بر رجوی / مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

گرگان

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/48b7fe38-4d24-4552-9e89-755c76b9aac6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات