728 x 90

نشنال اینترست: رژیم ایران به استیصال رسیده است

کرونا در ایران
کرونا در ایران

نشنال اینترست روز سه شنبه ۱۲ فروردین ۹۹ نوشت:‌ پذیرش تئوریهای توطئه توسط رژیم ایران در روزهای اخیر در رابطه با کرونا استیصال یک دیکتاتوری مستاصل را نشان می‌دهد که به قیمت بهداشت و تندرستی مردم خودش؛ روی چنگ زدن بر قدرت متمرکز است.

 

رژیم ایران، آمریکا را متهم به شیوع کرونا می‌کند تا با مقصر خواندن بقیه بی‌صلاحیتی و ناکارآمدی واکنش خود به این ویروس را لاپوشانی کند و دافعه سیاسی که از این بی‌صلاحیتی در مردم ایجاد شده را مینی‌میزه کند.

 

از ۱۹۷۹ تاکنون این رژیم ابزار دروغ‌پراکنی و تئوریهای توطئه را برای بقای عقیده اسلامی و حفظ قدرت بکار گرفته است.