728 x 90

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی رژیم: سهم ایران از اقتصاد سوریه ۳درصد، اما ترکیه ۳۰درصد

گذرگاه باب‌الاسلامه در مرز بین ترکیه و سوریه
گذرگاه باب‌الاسلامه در مرز بین ترکیه و سوریه

محمد امیرزاده نایب‌رئیس اتاق بازرگانی رژیم ضمن اعتراف به شکست سیاست‌های رژیم آخوندی در سوریه گفت: «سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها سه درصد است، اما ترکیه ۳۰درصد تجارت این کشور را در اختیار گرفته است».

امیرزاده در ادامه گفت: «ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شده که ما حتی در حوزه‌هایی که حضور قدرتمندی داشته‌ایم نیز نتوانیم عملکرد قابل دفاعی داشته باشیم».

محمد امیرزاده هم‌چنین تصریح کرد: «متأسفانه ما در بسیاری از بزنگاههای تاریخی به جای آن‌که تعامل را انتخاب کنیم، چالش و تنش را انتخاب کرده‌ایم و نتایج این انتخاب بارها خود را در شاخصهای مختلف نشان داده است».(خبرگزاری حکومتی ایسنا ۳۰آبان)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات