728 x 90

اعمال فشار برای استخدام آقازاده‌ها با ردیف استخدامی ساختگی

محمود صادقی نماینده مجلس ارتجاع
محمود صادقی نماینده مجلس ارتجاع

محمود صادقی یک عضو مجلس ارتجاع به گوشهّ دیگری از فساد در حکومت آخوندی اشاره کرد و گفت: ‌ آیا استادی که با حکم دیوان عدالت اداری استخدام می‌شود از اعتبار علمی و وجاهت علمی و اجتهاد لازم برای فعالیت علمی در محیط دانشگاه برخوردار است؟در یکی از آراء شعبه صادر‌کننده رأی حتی الزام می‌کند رئیس دانشگاه را به این‌که ردیف استخدامی تعیین کند برای اون فرد اون وزیرزاده اون آقازاده.

 

صادقی افزود: دختر وزیر سابق که تحمیل شده برخلاف تمامی موازین علمی به دانشگاه تربیت مدرس واقعاً شرم می‌کند انسان از این‌که یک رئیس دانشگاهی را محکوم بکنند به‌خاطر این‌که نمی‌خواهد زیر بار روال‌های غیرعلمی برود. البته تحت فشار قبول کردند این استخدام بشود اما می‌گویند ردیف استخدامی هم برای این فرد ایجاد کنید.