728 x 90

نامه احمقانهٔ ۸۸۰۰ بسیجی در وحشت از قیام، پس از نامه ۸۸۰۰تن ساندیس‌خواران نظام برای رفتن به آلبانی تحت‌عنوان خانواده‌های ”دلتنگ“ مجاهدین

نامه احمقانهٔ ۸۸۰۰ بسیجی در وحشت از قیام
نامه احمقانهٔ ۸۸۰۰ بسیجی در وحشت از قیام
  • هرگز اجازه زمینه‌سازی فرصت برای بازگشت مجاهدین نمی‌دهیم دستشان به خون ۱۷هزار آلوده است. دولتمردان باید برای جبران سیاست‌های غلط گذشته در ماههای باقی مانده

خبرگزاری حکومتی ایسنا در روز ۱۳مرداد به انتشار نامه احمقانه و مضحکی از جانب ۸۸۰۰تن از بسیجیان نظام که آنها را استاد و مدرس توصیف کرده است، مبادرت کرد. این نامه دومین بستهٔ هشت هزار و هشتصدی سفارشی ولایت فقیه ترسان و هراسان از قیام است. اولین بستهٔ هشت هزار و هشتصدی، درخواست مضحک مزدوران ارتجاع تحت عنوان خانواده‌های ”دلتنگ“ مجاهدین برای بازدید از آلبانی بود.

در نامه ابلهانهٔ هشت هزار و هشتصد تن از استادان و مدرسان نظام ابتدا خاطرنشان می‌شود که ترامپ به‌خاطر بی‌ادبی به ساحت مقام عظمای ولایت اکنون در کاخ‌سفید در تنهایی خود دست و پا می‌زند و از این رو به پناهگاه زیرزمینی رفته و جلوی کاخ‌سفید را هم دیوار بتونی کشیده است.

اینک در تنهایی خود دست و پا می‌زند و همانند روزهای تنهایی شاه ایران در کاخ نیاوران، برای نفوذناپذیری مردم عدالت‌خواه آمریکا به کاخ‌سفید به پناهگاه زیرزمینی رفته و با دستور او دیوارهای بلند بتونی مقابل دفتر کارش ایجاد شد.

استادان و مدرسان نظام پس از حبس کردن ترامپ در کاخ‌سفید و فرستادن او به پناهگاه زیرزمینی، به جنگ گرگها در داخل نظام روی آورده و نوشته‌اند:

«... ... . .فرصت را غنیمت شمرده و از دولت محترم می‌خواهیم زمزمه احتمالی رصد مجدد ضلع پیروز انتخابات آمریکای جنگ‌زده را به کنار نهاده و در بازی دام ‏گسترانه دموکراتهای خبیث‌تر از جمهوری‌خواهان وارد نشوند. دولتمردان باید برای جبران سیاست‌های غلط هفت ساله گذشته، ... ... . . . . . . .... . در ماههای باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم کمربندها را برای تداوم کار محکم‌تر کنند تا و ضمن خدمتگزاری بی‌چون و چرا، زمینه را برای دولت‌مردان تازه نفس پس از خود فراهم سازند.

لذا جبهه واحد مردم - دانشگاه هرگز اجازه زمینه‌سازی فرصت برای بازگشت (مجاهدین) که دستشان تا مرفق به خون هفده‌هزار. . . . . .... . آلوده است ... ... . ... ... . نخواهند داد».