728 x 90

نامهایی که فراموش نمی‌شوند

روز سه‌شنبه ۷آبان ۹۸ مجلس ملی فرانسه میزبان کنفرانسی بود که با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و نمایندگان فرانسه تشکیل شد.

مریم رجوی: «مردم ایران بیش از ۴۰سال است با رژیمی که رکورددار اعدام در جهان امروز است، مبارزه می‌کنند. از ۲۰۱۳، سالی که روحانی رئیس‌جمهور شد، نزدیک به ۴۰۰۰نفر اعدام شده‌اند. البته طی دوران آخوندها تاکنون ۱۲۰هزار اعدام سیاسی صورت گرفته، از جمله اعدام ۳۰هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷».

آندره شاسین، رئیس گروه چپ و دمکراتهای جمهوریخواه مجلس ملی فرانسه، گفت: «خانم رئیس‌جمهور، ما نمایندگان مجلس، بالاتر از همه ملاحظات، رنج‌های مردم ایران را قرار می‌دهیم. این پیامی‌ است که ما به‌طور خستگی‌ناپذیر به مردم ایران می‌دهیم تا بدانند تنها نیستند».

هم‌چنین به‌ مناسبت بزرگداشت هزاران زندانی سیاسی قتل‌عام شده در ایران نمایشگاهی مقابل مجلس ملی فرانسه تشکیل شد و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

خبرگزاری فرانسه: «تصاویر حدود ۸۰۰تن از شهیدان مجاهدین خلق ایران در یک نمایشگاه، در امتداد میدان انولید در پاریس».

مریم رجوی: «این مجاهدین و مبارزین، لبخند بر لب و مصمم شانه به شانهٔ هم به‌سمت میدان اعدام حرکت کردند. چشمهایشان را بستند، چون برق نگاهشان و اطمینان به راهشان دشمن را می‌ترساند و می‌لرزاند... برای همین است که این صدا خاموش نمی‌شود. این نامها فراموش نمی‌شود و این داستان هر چقدر که بازگو شود باز هم ناتمام است و هم‌چنان رازیست ناگفته؛ رازی ناگفته از یک مقاومت عظیم و خون‌فشان یک خلق».