728 x 90

میلان زور نماینده پارلمان اروپا: در کنفرانسی با حضور مریم رجوی در پارلمان اروپا شرکت کردم

کنفرانس در پارلمان اروپا با حضور خانم مریم رجوی و نمایندگان پارلمان
کنفرانس در پارلمان اروپا با حضور خانم مریم رجوی و نمایندگان پارلمان

میلان زور نماینده پارلمان اروپا از اسلوانی و وزیر پیشین آموزش و ورزش این کشور در حساب ایکس خود نوشت: من در پارلمان اروپا میزبان کنفرانسی درباره وضعیت خاورمیانه و راه‌حل‌های ممکن برای این منازعه بودم. کنفرانسی که مریم رجوی پرزیدنت جنبش اپوزیسیون ایران در آن حضور داشت.

این جلسه در رابطه با کنفرانسی است که یک هفته قبل از حمله ظالمانه به ویدال کوادراس برگزار شده بود.

وضعیت خاورمیانه باید به اروپا یادآوری کند که فعالیت رژیم ایران که به‌طور سیستماتیک حقوق‌بشر را در داخل سرکوب می‌کند، افراط‌گرایی را گسترش می‌دهد و درگیریهای جنگی را در خاورمیانه دامن می‌زند، چقدر خطرناک است.

زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی سیاست قاطعانه‌ای را در قبال رژیم ایران اتخاذ کند.

ما در این کنفرانس و در پارلمان اروپا حمایت ویژه خود را از همکار و دوست عزیز مان آلخو ویدال کوادراس، مبارز برجسته برای دموکراتیزه کردن جامعه ایران که به تدریج پس از حمله تروریستی مادرید، در حال بهبودی است، ابراز کردیم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b79a1a8b-cd79-4c7c-adc7-b163de78016d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات