728 x 90

میرکاظمی معاون رئیسی جلاد: مشکل اساسی ما کسری بودجه است

میرکاظمی معاون رئیسی جلاد
میرکاظمی معاون رئیسی جلاد

میرکاظمی معاون معاون رئیسی جلاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم روز یکشنبه در مجلس آخوندی در گزارشی از وضعیت حاد بودجه فعلی رژیم که نتیجه ۴۰سال فساد و غارت و چپاول منابع و معادن کشور است، گفت: خب وضعیتی که دولت مستقر شد وضعیت مناسبی نبود، مشکل اول بحث کسری کالاهای اساسی بود... در بودجه ۱۴۰۰ چیزی به نام خرید گندم نداشتیم ولی واقعیتی که اتفاق افتاد در کشور ما این بود که ما این کسری را داشتیم.

معاون آخوند رئیسی که در مورد فروش نفت حرفی برای زدن نداشت با وعده سر خرمن به اعضای مجلس ارتجاع گفت: در حوزه انرژی بحث فروش نفت را جدی داریم دنبال می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم وضعیت خوبی داشته باشیم، با کشورهای همسایه روی انرژی صحبت‌هایی را شروع کردیم، با ترکمنستان مخصوصاً که بتوانیم ارتباط قبلی را برقرار بکنیم.

وی راه‌حل کسری بودجه رژیم را در کم کردن مصارف و هزینه‌ها دانست و گفت: مشکل اساسی ما کسری بودجه است که دوستان هم بهش اشراف دارند در طول هشت سال گذشته ما یک رشد بی‌رویه در مصارف کشور داشتیم. پایان سال ۹۱ که ۸۹هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده به یک‌باره در بودجه ۱۴۰۰ ما با سقف ۹۳۷هزار میلیاد تومان سقف یک روبه‌رو می‌شویم و در ۱۲۷۷هزار میلیارد تومان سقف دو را میرسیم.

یعنی در طول هشت سال شاهد حدود ۱۰برابر رشد در مصرف که این نشان‌دهنده این است که بایستی با تدبیر بیشتری ۱۴۰۰ را اداره کرد. به‌خاطر این‌که سال گذشته یعنی ۹۹منابع پایدار کشور ۳۵۰هزار میلیارد تومان بوده، نمیشه یک دفعه در سال۱۴۰۰ به ۹۳۷هزار میلیارد تومان مصارف برسیم او نهم سقف یک و سقف دو همان‌طور که اشاره کردم ۱۲۷۷.

خب این کنترل‌های لازم شروع شده، ما سیستم بودجه را بردیم به سمت این‌که از ریخت و پاش‌ها جلوگیری کنیم، حالت انقباضی در هزینه‌ها را در دست گرفتیم تا بتوانیم انشاالله مدیریت بکنیم آنچیزی که وارث آن هستیم، بدهی‌هایی بالا است که از سنوات قبل منتقل شده به این دولت، بدهی‌هایی به بانکها به بانک مرکزی، بدهی به تأمین اجتماعی، بدهی به صندوق توسعه ملی و بدهی‌های دیگری که امروز شاهد هستیم دستگاههایی که بدهی به پیمانکاران دارند و غیره... .

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات