728 x 90

موج جدید دستگیری جوانان و خانواده‌ها و هواداران مجاهدین در سراسر کشور

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران
  • شکنجه و فشارهای جسمی و روحی، بازجوییهای چندین ساعته، اعدامهای مصنوعی، به‌منظور درهم شکستن زندانیان و مجبور کردن آنها به شرکت در نمایش‌های تلویزیونی.
  • بازجویان شکنجه‌گر مخصوصاً زنان و دختران جوان را با رکیک‌ترین الفاظ مورد هتاکی و آزار و شکنجه‌های روانی شدیدتر قرار می‌دهند.
  • بازداشتها در تهران، مشهد، نیشابور، کرمانشاه، سبزوار، اراک، کاشان، ماهشهر، بوشهر، مرودشت، آمل، اهواز، اندیمشک، رشت، کاشان، بهبهان، اصفهان، گرگان، کرج، تبریز و شیراز صورت گرفته و به موازات لجن‌پراکنی‌های انجمنهای نجاست اطلاعات آخوندها و عقبهٔ آنها در خارج از کشور علیه مقاومت صورت می‌گیرد.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در هفته‌های گذشته، در هراس از سر باز کردن قیامها و گسترش فعالیت کانون‌های شورشی به بازداشت و احضار شمار زیادی از جوانان فعال و شورشی به‌ویژه خانواده‌ها و هواداران سازمان مجاهدین روی آورده‌اند. بسیاری روانه زندان شده و برخی پس از تهدید و گرفتن وثیقه و تعهد موقتاً آزاد شدند.

بازداشتها در تهران، مشهد، نیشابور، کرمانشاه، سبزوار، اراک، کاشان، ماهشهر، بوشهر، مرودشت، آمل، اهواز، اندیمشک، رشت، کاشان، بهبهان، اصفهان، گرگان، کرج، تبریز و شیراز صورت گرفته و به موازات لجن‌پراکنی‌های انجمنهای نجاست اطلاعات آخوندها و عقبهٔ آنها در خارج از کشور علیه مقاومت صورت می‌گیرد. در جریان این بازداشتها، گله‌های پاسدار و شکنجه‌گران وزارت اطلاعات و لباس شخصیها به منازل و محل کار افراد هجوم برده و با ضرب و شتم آنان را با خود برده‌اند. مأموران رژیم، تلفنها، کامپیوترها و وسایل شخصی و قیمتی را هم ضبط کرده‌اند.

از دستگیرشدگان بازجوییهای چندین ساعته، توأم با شکنجه و فشارهای جسمی و روحی به‌عمل آمده است. شاهدانی که جان به‌در برده‌اند، می‌گویند تمرکز دژخیمان کسب اطلاعات از فعالیت‌های مجاهدین و کانون‌های شورشی و کشف رابطه دستگیرشدگان با سازمان مجاهدین خلق ایران و هواداران این سازمان و نحوه و چرایی جذب جوانان به مجاهدین است.

در مشهد، بازجویان برای در هم شکستن یک گروه ۱۰نفره از بازداشت‌شدگان جوان و منتسب کردن آنها به سازمان مجاهدین و اعتراف گرفتن صحنه اعدام مصنوعی ترتیب داده‌اند.

در تهران بازجویان شکنجه‌گر مخصوصاً زنان و دختران جوان را با رکیک‌ترین الفاظ مورد هتاکی و آزار و شکنجه‌های روانی شدیدتر قرار می‌دهند تا آنها را در هم بشکنند و به نمایش‌های تلویزیونی بکشانند. شاهدان از مقاومت تحسین‌انگیز بسیاری از بازداشت‌شدگان خبر می‌دهند.

همزمان اطلاعات آخوندی با تماسها و پیامهای گسترده تلفنی تهدیدآمیز و با ایجاد فضای رعب و وحشت، تلاش می‌کند جوانان را از ارتباط با مجاهدین و هواداری از آنها بر حذر دارد.

خانم مریم رجوی، بار دیگر از دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر، خواستار اعزام هیاتهای بین‌المللی برای بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اخیر به‌ویژه زنان گردید.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ خرداد ۱۳۹۹ (۲۴ مه ۲۰۲۰)