728 x 90

مواجه شدن تهران با کمبود ۱۰۰روز آب مصرفی و کاهش ۴۰درصدی ورودی آب سدها

بحران آب در تهران
بحران آب در تهران

روزنامهٔ حکومتی مستقل به‌تاریخ ۲۰مهر با عنوان «فاجعه‌یی به پهنای ایران!» نوشت: شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کرد: تهران با کمبود ۱۰۰روز آب مصرفی مواجه و ورودی آب سدهای تهران ۴۰درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش داشته است. شهرهای زیادی از جمله در مازندران و خوزستان که منابع آبی در خور توجهی دارند، دچار تنش آبی بالایی هستند... .

این منبع رژیم در اعتراف به فاجعه فرو نشست زمین به‌دلیل برداشت بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی، نوشت: بمب ساعتی در خود تهران است که سالانه رقم وحشتناک ۳۶سانتی‌متر فرو نشست را ثبت کرده و وقتی آن را با رقم ۴ میلی‌متر متوسط جهانی مقایسه می‌کنیم، خود گویای فاجعه عظیمی هست که در حال رخ دادن است...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9986c0d1-60e0-4585-875e-9315a2f0d912"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات