728 x 90

مهوش سپهری: به اعتراض و خیزش تا سرنگونی این رژیم زن‌ستیز ادامه دهید

خواهر مجاهد مهوش سپهری
خواهر مجاهد مهوش سپهری

مهوش سپهری مسئول اول پیشین سازمان مجاهدین خلق: به همشهریان عزیزم مردم و به‌خصوص زنان قهرمان سنندج درود می‌فرستم که برای اعتراض به رژیم جنایتکار برای به‌قتل رساندن ژینا امینی دختر جوان و بیگناه‌مان به خیابان‌ها آمدند و سکوت نکردند. از همه هموطنانم به‌خصوص در شهرهای کردستان می‌خواهم که به اعتراض و خیزش تا سرنگونی این رژیم زن‌ستیز ادامه بدهند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3c12973b-12fc-400a-a8c2-9b6a9ef8d3bd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات