728 x 90

آتش زدن ماشین سازمان آب رژیم در شهرکرد توسط کشاورزان خشمگین

درگیری کشاورزان شهر کرد
درگیری کشاورزان شهر کرد

کشاورزان زحمتکش بروجن در شرق اصفهان در اعتراض به طرح تونل بهشت‌آباد و انتقال بخشی از آب استان کهگیلویه بویراحمد به استانهای دیگر ماشین آب منطقه‌یی رژیم در شهرکرد را آتش زدند و به یکی دیگر از ماشین‌ها نیز آسیب رساندند.

یکی از کشاورزان در گزارشی از این تجمع گفت: «با یاد و نام خدا امروز بیست و هفتم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ آتش‌زدن ماشین آب ‌منطقه‌ای شهرکرد با دوستان کشاورز».