728 x 90

ممانعت از ورود خبرنگار رادیو و تلویزیون رژیم آخوندی به کاخ الیزه

ظریف - ماله‌کش جنایات رژیم آخوندی
ظریف - ماله‌کش جنایات رژیم آخوندی

خبرنگار رادیو و تلویزیون رژیم اعتراف کرد که اجازه ورود آنها را به کاخ الیزه نداده‌اند.

وی گفت: ظریف دقایقی پیش وارد این محل یعنی الیزه کاخ ریاست‌جمهوری فرانسه شد تا با آقای مانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کند اگر الیزه نیز بما خبرنگار صدا و سیما و دوربین صدا و سیما اجازه ورود می‌داد قطعاً از آقای ماکرون این سؤال مطرح می‌شد که چرا اروپا و به‌ویژه فرانسه تعهداتش را در برجام انجام نمی‌دهد.