728 x 90

مقام نهاد زنان سازمان ملل: سازمان ملل مطلقاً در همبستگی با حقوق زنان و دختران ایران ایستاده

سارا هندریکس مدیر بخش برنامه‌ها، سیاست‌گذاری و رابطه بین دولتی در نهاد زنان سازمان ملل
سارا هندریکس مدیر بخش برنامه‌ها، سیاست‌گذاری و رابطه بین دولتی در نهاد زنان سازمان ملل

سایت سازمان ملل روز چهارشنبه ۲آذر کنفرانس مطبوعات مقام نهاد زنان سازمان ملل در مورد روز جهانی رفع خشونت علیه زنان را منتشر کرد.

سارا هندریکس مدیر بخش برنامه‌ها، سیاست‌گذاری و رابطه بین دولتی در نهاد زنان سازمان ملل UN Women: در مورد ایران، مسلماً سازمان ملل دو بیانیه عمومی در مورد وضعیت ایران صادر کرده است که در وب سایت ما موجود است. این بیانیه‌ها در ماه سپتامبر، در ۲۲ و ۲۷سپتامبر صادر شد. و UN Women مطلقاً در همبستگی با حقوق زنان و دختران ایران ایستاده و از اجرای کامل حقوق آنها حمایت و پشتیبانی می‌کند.

وی افزود: ما معتقدیم که این حقوق در چارچوبهای بین‌المللی حقوق‌بشر، از جمله CEDAW (کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان) و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و هم‌چنین اعلامیه و پلت فرم اقدام پکن، درج و تثبیت شده است. این چارچوبهای حقوق‌بشری به‌وضوح اهمیت خواسته به حق اعتراض، حق آزادی در برخورداری از استقلال بدنی را بیان می‌کنند و حمایت UN Women را از این موارد مورد تأیید قرار می‌دهد. بنابراین این سه حقی هستند که ما آنها را بسیار مهم محسوب می‌کنیم.

سارا هندریکس گفت: بیانیه‌های عمومی ما بدون ابهام از دولت و مقامات ایران خواسته است که برخورداری زنان از حقوق کامل را در محیطی امن بدون ترس از خشونت، بدون ترس از انتقام، بدون ترس از تعقیب یا آزار و اذیت امکانپذیر کنند. ما به دیگران پیوسته‌ایم تا موضع خودمان را به تحقیق مستقل، بی‌طرف و سریع و این‌که کسانی که مسئول نقض این حقوق هستند باید مورد حسابرسی قرار بگیرند، اضافه کنیم.

در مورد این‌که چه حمایتهایی UN Women از زنان ایران می‌کند، UN Women به‌عنوان یک دفتر مستقیم در ایران حضور ندارد. اما سیستم سازمان ملل در ایران حضور دارد. و سیستم سازمان ملل از زنان و دختران در ایران حمایت گسترده‌ای می‌کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/29a93248-473c-4397-a950-c718b2abec95"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات