728 x 90

مصاحبه سیمای آزادی با سناتور مارکو اسکوریا دبیر کمیسیون امور اتحادیه اروپا در سنای ایتالیا درباره بیانیه اکثریت سنا در حمایت از قیام و مقاومت ایران

سناتور مارکو اسکوریا  دبیر کمیسیون امور اتحادیه اروپا در سنای ایتالیا
سناتور مارکو اسکوریا دبیر کمیسیون امور اتحادیه اروپا در سنای ایتالیا

مصاحبه سیمای آزادی با سناتور مارکو اسکوریا دبیر کمیسیون امور اتحادیه اروپا در سنای ایتالیا

درباره بیانیه اکثریت سنا در حمایت از قیام و مقاومت ایران

 

سناتور مارکو اسکوریا:

ایرانی آینده که بر مبنای برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی باشد ایرانی دموکراتیک خواهد بود

 

مصاحبه سیمای آزادی با سناتور مارکو اسکوریا دبیر کمیسیون امور اتحادیه اروپا در سنای ایتالیا

سؤال ۱: شما در مورد بیانیه‌یی که به امضا اکثریت رسید چه فکر می‌کنید؟

سناتور مارکو اسکوریا: بیانیه قوی و صریح که از طرف اکثریت پیشنهاد شد اما تقریباً با اجماع به تصویب رسید، رژیم ایران را که حقوق ابتدایی را پایمال می‌کند، محکوم می‌کند.

رژیمی که آزادی را سلب می‌کند حقوق‌بشر را پایمال می‌کند، واز تمامی ارگانها و دولتهای اروپایی می‌خواهد که از رژیم ایران بخواهند دست از این اعمال علیه آزادیهای مردم ایران بردارد.

سؤال ۲: شما اعلام کردید که می‌خواهید جانب مردم ایران را بگیرید برای اینکار دست به چه اقدام عملی خواهید زد؟

سناتور مارکو اسکوریا: اولین اقدام عملی تقاضای گنجاندن سپاه پاسداران به‌خاطر اقداماتی که انجام می‌دهند در لیست تروریستی بین‌المللی است.

ما به وسیله کمیسیون اروپا قطعنامه‌ای به پارلمان اروپا در محکومیت رژیم خواهیم برد وهم‌چنین بسیار مهم است که ابتکارات فرهنگی و اجتماعی در این زمینه به‌عمل آید.

سؤال ۳: شما از برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت می‌کنید میشه در این مورد توضیح بدید

سناتور مارکو اسکوریا: به‌خاطر این‌که این برنامه ده ماده‌ای بسیار عقلانی است. اگر ایران آینده بر مبنای این ده ماده ساخته شود ایرانی دموکراتیک خواهد بود و کشوری که در آن مذهب از دولت جدا خواهد بود.

در این صورت در ایران حکومتی تروریستی در قبال کشورهای خاورمیانه نخواهد بود.

و حکومتی متفاوت از حکومتی که امروز حاکم است خواهد بود که توسط اتحادیه اروپا و آمریکا حکومتی شرور خوانده می‌شود.

سؤال ۴: شما در این قطعنامه هم دیکتاتوری سلطنتی و هم دیکتاتوری مذهبی را محکوم کردید می‌توانید در این باره بیشتر توضیح بدهید؟

سناتور مارکو اسکوریا: این همان چیزی است که در حقیقت در برنامه ده ماده‌ای گنجانده شده است ما نمی‌خواهیم که ایران کشوری باشد وابسته و در خدمت کشورهای دیگر غربی مانند زمانی که حکومت شاه در آن برقرار بود.

و سپس خمینی پا به ایران گذاشت. ما در حقیقت می‌خواهیم که ایران تحت حاکمیت مردم ایران قرار داشته باشد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bde872af-5aff-46e5-900c-0f0226a8260b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات