728 x 90

مرگ یک کارتن خواب در مشهد

جسد یک کارتن خواب که در سرمای استخوان سوز مشهد جان سپرده بود، پیدا شد و دوشنبه ۳آذر شهردار و مسئولان رژیم را به حاشیه شهر کشاند.

شایان ذکر است جسد کارتن‌خواب مشهدی که در منطقه فکوری مشهد در چادر زندگی می‌کرد عصر ۲آذر توسط یکی از شهروندان پیدا شد، مردم محل می‌گویند نزدیک به ۶ماه از سکونت این کارتن‌خواب در بیابانهای مقابل فکوری ۹۰ می‌گذشت و این فرد با کمک همسایه ها زندگی خود را در چادر سپری کرده است و هیچگاه هیچ کمکی از طرف مسئولان دولتی به او نشد.