728 x 90

مذاکره جویی آخوند روحانی و ادعای مسخره او تحت عنوان رفع تحریم‌های تسلیحاتی

آخوند روحانی
آخوند روحانی

حرفهای آخوند روحانی در مورد مذاکره جویی همراه با دجالبازیهای مذهبی و ادعای مسخره او تحت عنوان خبر خوش رفع تحریم‌های تسلیحاتی رژیم از روز ۲۷مهر، با طعنه و تمسخر گسترده عناصر باند خودش و باند رقیب روبه روشد.

روزنامه همشهری روز پنجشنبه ۲۴مهر به‌نقل از آخوند ابطحی از باند روحانی خطاب به روحانی نوشت: مبارک است که اعلام کردی از یکشنبه می‌توانید اسلحه بخرید. ولی تو را به خدا نخرید. مردم در خورد و خوراک روزانه مانده‌اند.

کیهان خامنه‌ای نیز روز پنجشنبه ۲۴مهر نوشت: متأسفانه روحانی بار دیگر برای اقناع‌سازی افکار عمومی به تحریف وقایع تاریخی صدر اسلام روی آورد.