728 x 90

مخمصه «دوراهی» بن‌بست برجام و سردرگمی نظام

برجام
برجام

روزنامه حکومتی جهان صنعت ۲۵شهریور، «موقعیت بسیار خطرناک» پرورنده هسته‌یی رژیم را یک «دوراهی» سندان و چکش عنوان کرد که هر کدام از آن دو راه تبعات و پیامدهای معکوس و سلسله‌واری از شکست را برای نظام به‌دنبال خواهد داشت.

جهان صنعت نوشت: پرونده هسته‌یی ایران در یک موقعیت بسیار خطرناک قرار دارد و دولت رئیسی نیز دارای سابقه معناداری است. رئیسی از یک‌سو نزدیک‌ترین رئیس‌جمهوری به شخص رهبری نظام از نظر فکری و تبعیت ایشان در ساختار قدرت نظام محسوب می‌شود. چرا که او از قوه قضاییه به قوه‌مجریه آمده و منصوب (خامنه‌ای) در قوه قضاییه بوده است...
... اکنون یک دوراهی را در برابر (آخوند) رئیسی قرار می‌دهند. او می‌تواند پذیرای مذاکره با آمریکا و بازگشت به برجامی‌ شود که در دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی پذیرفته شده است، این اما همان برجامی است که بسیاری از طرفداران دولت ایشان آن را ترکمانچای خوانده‌اند. آنها هم‌اکنون در پی محاکمه حسن روحانی و همکاران او در ارتباط با برجام و پیامدهای ناشی از آن در حوزه اقتصاد، مسائل سیاسی و امنیتی نیز هستند.
دولت رئیسی اگر هم برجام را نپذیرد، باید رودرویی‌های بیشتری با ایالات‌متحده آمریکا‌، اروپای متحد و حتی پکن و مسکو را پذیرا باشد...

روزنامه حکومتی آرمان ۲۵شهریور نیز در همین رابطه نوشت: در سفر گروسی به تهران، مشخص شد که این مسیر قابل پیمایش است و آژانس می‌تواند صرفاً به مسائل فنی بپردازد و ایران نیز شفاف عمل کند. باید این نگاهها را تقویت کرد و اجازه نداد تا این مسیر آغاز شده، درگیر حاشیه شود. ایران امروز تمهیداتی را برای آژانس فراهم کرده تا بتواند نظارت داشته باشد و مسأله هسته‌یی ایران بحرانی نشود و کار به شورای امنیت کشیده نشود... .
... در این دور از مذاکرات آمریکا دغدغه مسائل دیگر با ایران دارد و موضوعات نظامی و موشکی ایران را مطرح می‌کند اما این ایران است که نباید به این بازی تن دهد و از ابتدا نیز این مسائل را نباید وارد گفت و گوهای برجامی می‌کردیم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات