728 x 90

محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید افکاری توسط آلمان

وزارت خارجه  آلمان در برلین
وزارت خارجه آلمان در برلین

سفارت آلمان در تهران روز یکشنبه ۲۳اردیبهشت در توئیتی اعدام نوید افکاری؛ زندانی قیام را غیرقابل پذیرش خواند و آن را شیوه‌ای برای «خاموش کردن صداهای مخالف» در ایران دانست.
سفارت آلمان در این توئیت هم‌چنین همگان را به همبستگی با برادران نوید افکاری در زندان فراخواند و نوشت: «دو برادر نوید هنوز در زندان هستند و اکنون به همبستگی ما نیاز دارند!».

خاطرنشان می‌شود که اعدام جنایتکارانه نوید افکاری قهرمان ملی قیام پیش‌تر توسط دیگر کشورها هم‌چون نروژ؛ سوئد؛ دانمارک؛ آمریکا، فرانسه و بسیاری از سازمانها و شخصیتهای ورزشی و بین‌المللی محکوم شده است.