728 x 90

مجازات چهار شرکت چینی به‌علت نقض ممنوعیت صدور کالاهای حساس به ایران

تحریم شرکتهای چینی
تحریم شرکتهای چینی

وزارت بازرگانی آمریکا چهار شرکت چینی را به‌دلیل نقض ممنوعیت صدور کالاهای حساس به رژیم ایران مجازات کرد.

این چهار شرکت قانون منع صدور کالاهای حساس آمریکایی به رژیم ایران که در برنامه سلاحهای کشتار جمعی مورد استفاده قرار می‌گیرد را نقض کرده‌اند.

ویلبر رأس وزیر بازرگانی آمریکا در بیانیه‌یی گفت: "ما افراد و شرکتها در سراسر جهان را متوجه این موضوع می‌کنیم که باید در برابر اقدامات خود برای پشتیبانی از برنامه سلاحهای کشتار جمعی رژیم ایران پاسخگو باشند".

آمریکا صدور کالاهای آمریکایی که امکان استفاده در پروژه‌های تسلیحاتی داشته باشند را به ایران ممنوع کرده است.