728 x 90

مارک اسپر: ما نیاز داریم رژیم ایران را از رفتار شرورانه آن بازداریم

مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا

مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا طی سخنانی در بنیاد ریگان در پاسخ به این سؤالی درباره اعزام ۱۴هزار نیرو به منطقه روز شنبه ۱۶ آذر ۹۸ گفت: ما میزان مناسبی نیرو در موقعیت خود داریم تا رژیم ایران را از رفتار بد آن باز داریم و اگر ضرورت یافت، به آن واکنش نشان دهیم، یک واکنش قدرتمند به‌نحوی که آنها بفهمند که ما در مورد دفاع از دوستانمان جدی هستیم.

مارک اسپر درباره افزایش تهدید رژیم در منطقه گفت: با توجه به تاثیر کارزار فشار حداکثری، با توجه به آنچه که در خیابانهای ایران در این روزها رخ می‌دهد، می‌توان دید که این رژیم تحت فشار است و در نتیجه می‌توان چنین ارزیابی داشت.

وی درباره وضعیت عراق نیز گفت: آنچه که شما در خیابانهای عراق می‌بینید مردمی هستند که در سراسر عراق علیه شماری از موضوعات اعتراض می‌کنند، از جمله فرصتهای شغلی، فشارهای اقتصادی و غیره اما هم‌چنین می‌گویند که ما می‌خواهیم رژیم ایران از کشور ما خارج شود.