728 x 90

مؤسسه جهانی تحقیحات استراتژیک: کشف توسعه یک پایگاه موشکی رژیم در حاج آباد

پایگاه موشکی رژیم در حاج آباد
پایگاه موشکی رژیم در حاج آباد

مؤسسه جهانی تحقیحات استراتژیک گزارش داد: عکسهای ماهواره‌یی منابع آزاد توسعه یک پایگاه موشکی جدید را در نزدیکی حاج آباد در ایران کشف کرده‌اند که احتمالاً اولین سایت مستحکم پرتاب موشک است که به‌طور ویژه برای موشکهای بالستیک با سوخت جامد در نظر گرفته شده است. رژیم ایران ممکن است طرح یک سایت پرتاب موشک مستحکم را توسعه داده باشد که احتمالاً اولین پایگاه ویژه‌یی است که برای موشکهای بالستیک با سوخت جامد در نظر گرفته شده است (منابع انگلیسی۱۴ اردیبهشت).