728 x 90

لوموند: سرکوب رژیم ایران کماکان در حال شکست است

قیام ایران
قیام ایران

بنا به گزارش لوموند روز دوشنبه ۱۴آذر درباره سرکوب اعتراضات توسط رژیم ایران نوشت: سرکوب رژیم ایران کماکان در حال شکست است.

لوموند نوشت: اعلام مبهم و دو پهلو روز شنبه در رابطه با برچیدن گشت ارشاد... . کافی نیست و در حدی نیست که تاثیری داشته باشد؟ این غیرمعمول نیست که یک رژیم غیرمردمی که در اثر خیزشی بی‌ثبات شده است، اقدام به واگذار کردن امتیازی بزند که در زمان قبل از شیوع قیام بزرگ تلقی می‌شد. اما این امتیاز در واقعیت به‌دلیل سرکوبی که در جریان بوده و به همان اندازه که بی‌تأثیر بوده دیگر مهم نیست... .
برای بیش از سه ماه سرکوبی بی‌رحمانه واکنش رسمی رژیم ایران به خشم فزاینده مردمی بوده است، این سرکوب با چند صد کشته و هزاران دستگیری نشان داده شده است... این سرکوب نتوانسته است به موج خشونت ناشی از شجاعت فوق‌العاده مردم ایران پایان دهد. برعکس، شکاف بی‌اعتمادی بین مردم و رژیم را بیشتر کرده است...
این جنبش انعطاف پذیری خود را به‌ویژه در توانایی خود در متحد کردن جوانان شهری با اقلیتهای کرد و بلوچ ثابت کرده است. با فراخوانی برای تظاهرات و اعتصابات از ۱۴تا۱۶آذر که به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، آماده می‌شود تا دوباره رژیم را به چالش بکشد. اگر مردم ایران به شیوه‌ای معنادار پاسخ دهند، نادیده گرفتن بحرانی که هفته‌ها برای رژیم در حال شکل‌گیری است غیرممکن خواهد بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dc87497e-4426-45e5-aead-d34db85bb411"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات