728 x 90

لوموند: اظهارات یک انترن پزشکی در بیمارستانهای تهران

کرونا  در ایران
کرونا در ایران

روزنامه لوموند ۱۳اسفند ۹۸ اظهارات یک انترن پزشکی در بیمارستانهای تهران را منتشر کرد و نوشت: یک زن جوان که انترن بیمارستانهای تهران است، می‌گوید: "در سرویس بیماریهای عفونی که من در آن کار می‌کنم، نخستین موارد مشکوک حدود ۱۰فوریه ظاهر شد. من البته آنچه را که در چین می‌گذشت از نزدیک دنبال می‌کردم و به همین دلیل شروع به زدن ماسک بهداشتی کردم. اما مسئولم به من دستور داد آن را بردارم چون به‌گفته او نباید در بین اشخاص وحشت انداخت".

 

این دانشجوی سال آخر پزشکی شرح می‌دهد چگونه با نزدیک شدن سالگرد انقلاب و انتخابات مجلس، تنش شدیدی سرویس محل کار او را فراگرفت زیرا شمار موارد مشکوک مستمراً رو به افزایش بود و فشاری که "از بالا" وارد می‌شد به کلیه سطوح سرویس منتقل می‌گردید: «این یک زنجیره بود و پیام بالا روشن است: "پیش از انتخابات خبری از کرونا نیست"». حکومت انتظار یک مشارکت قوی را داشت. اما حتی با وجود ممنوع کردن کوچک‌ترین اشاره به شیوع بیماری تا شب قبل از رأی‌گیری و به‌رغم تمدید زمان اخذ رأی به مدت ۶ساعت، نهایتاً پایین‌ترین درصد مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی (۴۲،۶%) ثبت شد.

 

این زن انترن در ادامه می‌گوید: «مقامات با خودداری از قبول علت واقعی موارد مشکوک بیماری (ویروس کرونا) به مدت بیش از ۱۰روز، پزشکان و پرستاران و بهیاران را به عامل انتقال ویروس مبدل ساختند. همگی ما در معرض ابتلا قرار داشتیم و پس از پایان کار به خانه و خانواده هایمان بازمی‌گشتیم یا دوستانمان را می‌دیدیم. احتمالاً ما دهها نفر را آلوده کرده‌ایم».

در فرانسه نیز دست‌کم یک مورد ثبت شده کرونا به شخصی مربوط می‌شود که اخیراً به ایران سفر کرده بوده است.