728 x 90

لغو امتیاز صادراتی دو کمپانی آمریکایی به‌خاطر دور زدن تحریم‌های رژیم ایران

وزارت بازرگانی آمریکا
وزارت بازرگانی آمریکا

وزارت بازرگانی آمریکا پنجشنبه ۱۰فروردین دستوری صادر کرد که در آن امتیازات صادراتی دو کمپانی اسکات کامیونیکیشن Scott Communications و میشن کامیونیکیشن Mission Communications، و هم‌چنین مالک آنها، کنت پیتر اسکاترا به‌دلیل پنج مورد نقض مقررات اداره صادرات توسط اسکات کامیونیکیشن مربوط به تلاش برای صادرات تجهیزات ارتباطی به اردن با آگاهی از این‌که این تجهیزات بدون مجوز به مقصد رژیم ایران بوده است، برای ۲۰سال لغو کرد. در طول تحقیقات، اسکات اظهارات نادرست یا گمراه کننده‌ای به دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و مأموران ویژه داده است.

مُتیو اَکسل‌راد Matthew Axelrod، دستیار وزیر بازرگانی آمریکا در این زمینه گفت: دفتر تحقیقات فدرال استفاده صادر کنندگان از کشورهای ثالث را به‌عنوان نقاط حمل و نقل به مقصدهای ممنوعه مانند ایران و ارائه اظهارات نادرست به مأموران اجرای قانون برای سرپوش گذاشتن بر چنین فعالیت‌های غیرقانونی را تحمل نخواهد کرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/95255a32-7d1b-4c8a-8845-49a4bb48f210"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات