728 x 90

لبنان - برپا کردن نماد مشت انقلاب در میدان شهدا

برپا کردن نماد مشت انقلاب در لبنان
برپا کردن نماد مشت انقلاب در لبنان

صدها هزار تن از مردم لبنان نماد «مشت انقلاب» را طی مراسم با شکوهی در میدان شهداء در بیروت مجدداً نصب کردند.

روز جمعه مشتی از لباس شخصیها و چماقداران با همان الگوی برگرفته از رژیم آخوندی به تظاهر کنندگان لبنانی حمله کردند و نماد مشت انقلاب را تخریب کردند. اما به فاصله یک روز انقلابیون لبنان این نماد را مجدداً برپا کردند.

تظاهرات‌کنندگان ضمن تأکید بر خواسته‌های پیشین خود یعنی کنار رفتن تمامیت حکومت لبنان، به اعتصاب عمومی از روز دوشنبه فراخوان دادند. آنان خواستار برچیدن نظام سهیمه بندی فرقه‌یی هستند که باعث سلطه حزب‌الشیطان بر امور لبنان شده است.