728 x 90

رئیسی و نمایش مضحک یارانه ۴۰۰هزار تومنی

آخوند جلاد در وحشت از شورش نان، در نمایشی مضحک وعدهٔ یارانهٔ ۴۰۰هزار تومانی داد اما نگفت کی و چگونه واریز می‌شود؟

آخوند جلاد رئیسی ـ ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۱:

تا زیرساخت‌های فنی برای کالابرگ الکترونیکی کاملاً آماده شود

اما بلافاصله وزیر جهاد کشاورزیش گفت فراهم کردن زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیک، زمان‌بر است

به همین دلیل یک سایت حکومتی نوشت یارانه نقدی قابل برداشت نیست

یک هم‌وطن ـ اردیبهشت ۱۴۰۱:

آقای رئیسی می خواستی فقر را ریشه‌کن کنی ولی پدر مردم را در آوردی دیگه مردم نمی‌توانند نان بخورند

آخوند جلاد رئیسی ـ ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۱:

اونچه که برایمان مهم است این‌که مردم احساس سختی نکنند

یک هم‌وطن ـ اردیبهشت ۱۴۰۱:

این رئیسی خاک بر سر هم که آمده من نمی‌دانم چرا باید زندگیمان اینجوری بشود

خامنه‌ای و جلادش از هر وسیله‌یی برای عقب انداختن قیام استفاده می‌کنند حتی با این نوع فریب‌کاریها

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fdb848ca-c31c-435b-852e-bafcf92e6f78"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات