728 x 90

جراحی بزرگ!

در حالی که کارشناسان حکومتی می‌گویند رئیسی شکست خورد و نمی‌تواند بلند شود، بلندگوهای خامنه‌ای در نمایش جمعه با ترس و لرز از ضرورت جراحی می‌گویند

آخوند خاتمی در نمایش جمعه تهران ـ‌۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱:

این جراحی نارضایتی‌هایی را هم همراه دارد

یکی هم گفت جراحی درد دارد اما مجبوریم تحمل کنیم

آخوند خاتمی در نمایش جمعه تهران ـ‌۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱:

این کار جراحی‌ست. جراحی هم درد داره

بله! هیچ چاره‌ای جز جراحی نیست و جوانان شورشی هم عزمشان را برای جراحی و خارج کردن غده سرطانی نظام آخوندی جزم کردند

تجمع اعتراضی مردم بروجرد ـ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱:

مرگ بر رئیسی / رئیسی حیا کن مملکتو رها کن

تجمع اعتراضی مردم دورود ـ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱:

مرگ بر خامنه‌ای / مرگ بر خامنه‌ای

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7a4b7f7d-0c0e-4d6f-860a-c3dd3dfaf338"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات