728 x 90

قیام مردم لبنان وارد دومین ماه شد، خواست قیام‌کنندگان تغییر رژیم حاکم

قیام مردمی در لبنان
قیام مردمی در لبنان

قیام مردم لبنان وارد دومین ماه شد. خواست قیام‌کنندگان تغییر رژیم و برچیدن بساط حزب‌الشیطان و متحدان آن در لبنان است.

گزارشگر اسکای نیوز از بیروت خبر داد معترضان جاده‌هایی در مناطق مختلف را که برجسته‌ترین آن پل رینگ در بیروت است بستند. هم‌چنین به‌ مناسبت سپری شدن یک‌ماه از اعتراضات دهها هزار نفر تحت عنوان یکشنبه شهدا به خیابان‌ها آمدند. تظاهر کنندگان خواسته‌ خود مبنی بر رفتن تمامیت طبقه سیاسی را تکرار کردند.

 

اسکای نیوز در گزارش دیگری گفت:‌ در بیروت هزاران نفر در میدانهای «ریاض الصلح» و «شهدا» به‌ مناسبت گذشت یک‌ماه از شروع اعتراضات تجمع کردند. فراخوان به این تظاهرات در بیروت و سایر مناطق با نام «یکشنبه شهدا» برای سرنگونی طبقه حاکمه و سرعت بخشیدن به تشکیل یک دولت تکنوکرات و انجام انتخابات پارلمانی زودرس صورت گرفت.