728 x 90

قیام سراسری؛ وحشت فراگیر نظام از مجاهدین

آخوند روحانی که تا دیروز در جنگ باندی از سپاه تحت عنوان دولت با تفنگ حرف می‌زد، حالا ترسان و کف بر دهان علیه قیام مردم و مجاهدین به تشکر از پاسداران و بسیجیان جنایتکاری پرداخت که دهها تن را با آتش مستقیم به‌ شهادت رسانده‌اند.

او گفت: «عدد اینها معلوم است چند نفر است تعداد شان آنهایی که تخریب می‌کنند چند نفر هستند عددی نیست».

پاسدار علی لاریجانی نیز با وحشت از قیام سراسری و مجاهدین خلق گفت: «سران سه‌قوه مجالی برای آشفته ‌سازی کشور توسط آمریکا و مجاهدین نخواهند داد».

وی خطاب به خامنه‌ای گفت: «نمایندگان محترم مجلس پس از شنیدن بیانات عمیق و مدبرانه حضرتعالی با همگرایی بیشتر مجالی برای آشفته‌سازی کشور توسط آمریکا و نوکران منافق و ضدانقلاب نخواهند داد».

آخوند دژخیم ابراهیم رئیسی هم با قسم و آیه ادعا کرد که رژیم مستحکم است و آنهایی که در خارجه نشسته‌اند و تحریک می‌کنند به اهدافشان نمی‌رسند.

سپاه پاسداران خامنه‌ای نیز اعلام کرد: «حوادث و رخدادهای پدید آمده پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت... منجر به سوءاستفاده و موج‌سواری هزینه‌آفرین اشرار و عناصر معاند... گردید و ترغیب (مجاهدین) را رقم زد».

پاسدار اشتری، سرکرده نیروی انتظامی رژیم نیز گفت که سازمانده قیام مردم مجاهدین هستند و خواستار شناسایی آنان شد:‌ «بعد از یک خط، سازمانهای ضدانقلاب و منافقین در پس پرده این تحرکات هست».

تلویزیون رژیم هنگام پخش کنفرانس علی ربیعی نوشت: «(مجاهدین) همه امکانات رسانه‌ای و تبلیغی خود را برای خط‌دهی و سازماندهی آشوب و ناامنی در داخل کشور به‌کار گرفته‌اند».