728 x 90

قطع تماسهای فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهیل عربی با خانواده‌اش، از زندان اوین

فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهیل عربی
فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهیل عربی

شکنجه‌گران زندان اوین برای فشار به فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهیل عربی تماسهای او را با خانواده‌اش قطع کرده‌اند.

شکنجه‌گران همچنین ملاقاتی که قرار بود وی با خانواده‌اش داشته باشد نیز لغو کرده‌اند.

 

فرنگیس مظلوم در تاریخ ۳۱تیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و هم‌اکنون در بند ۲۰۹زندان اوین زندانی است. زندانی سیاسی سهیل عربی فرزند وی نیز از ۱۶آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و در زندان اوین به‌سر می‌برد. اتهامات وی فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.