728 x 90

قطعنامه پارلمان پرتغال - ابراز نگرانی از سرکوب و کشتار قیام‌کنندگان در ایران

قطعنامه پارلمان پرتغال - ابراز نگرانی از سرکوب و کشتار قیام‌کنندگان در ایران
قطعنامه پارلمان پرتغال - ابراز نگرانی از سرکوب و کشتار قیام‌کنندگان در ایران

پارلمان پرتغال با تصویب قطعنامه‌یی از سرکوب و کشتار قیام‌کنندگان ایران توسط حکومت آخوندی ابراز نگرانی کرد. حزب سوسیالیست، حزب سوسیال‌دموکرات، بلوک چپ، حزب مردمی، حزب طبیعت و دیگر احزاب به این قطعنامه رأی مثبت دادند.

در این قطعنامه‌ که زیر عنوان «برای کشته‌شدگان در تظاهرات در ایران»، با اکثریت قریب به‌اتفاق آرا به تصویب رسید، آمده است: حوادث اخیر در ایران نمونه نگران‌کننده‌ای از قتلهای غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران را نشان می‌دهد که برای سرکوب شدید اعتراضات به‌طور مفرط از نیروی مرگبار استفاده کرده‌اند.

هم‌چنین چندین گزارش از شلیک گلوله از پشت‌بام ساختمانها و در یک مورد از هلیکوپتر، گزارش‌شده است.

بر این اساس، مجمع جمهوری پرتغال نگرانی خود را از کشته‌شدگان در درگیریهای هفته‌های اخیر در ایران ابراز می‌دارد و بر توقف سرکوب اعتراضات در ایران تأکید می‌کند.