728 x 90

قتل دو کولبر هموطن کرد توسط پاسداران جنایت‌پیشه در مرز اشنویه

قتل دو کولبر هموطن کرد توسط پاسداران جنایت‌پیشه
قتل دو کولبر هموطن کرد توسط پاسداران جنایت‌پیشه

پاسداران جنایت‌پیشه روز گذشته دو کولبر هموطن کرد را در مرز اشنویه با شلیک گلوله به‌قتل رساندند. این دو کولبر هموطن کرد "وسیم فردین‌زاده" و "حاکان محمدزاده" نام داشتند که متأهل و دارای فرزند خردسال بودند. (هه نگاو۲۸آبان)