728 x 90

قاتل مهسا امینی چرا سکوت کرد؟

۲سال قبل خامنه‌ای گفت:

خامنه‌ای ـ ۱۴خرداد ۱۳۹۹:

یک پلیسی با خونسردی تمام زانویش را بگذارد روی گردن یک سیاهپوستی و همین‌طور نگه دارد و فشار بدهد تا اون جان بدهد

و حالا درست هم‌زمان با خاکسپاری مهسا به صحنه آمد

اما یک‌کلام هم از خونسردی و شقاوت گشت ارشادش نگفت

راستی! خامنه‌ای از که می‌ترسد؟

یک هم‌وطن:

ترس از مردم، حتی نمی‌گذارند نزدیک بیمارستان بشوی

ترس از مردم این‌قدر وقیح این‌قدرترسو این‌قدر بی‌اصالت، این‌قدر نانجیب، این‌قدر حرام لقمه

تصاویری از خروش مردم سقز

آیا مهسا رفت؟

تمام شد؟

یک هم‌وطن:

در حکومت جلاد جنایتکار زن‌ستیز خامنه‌ای مهسا می‌رود تا مهساهای دیگر ریش و ریشه جلاد و جنایت‌کار را بخشکانند

سنندج ـ ۲۶شهریور

تصاویری از خروش مردم سقز ـ سنگ زدن به بنر خامنه‌ای با شعار مرگ بر خامنه‌ای

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/66b0443b-56de-4cb9-b644-1f75ecd9dacd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات