728 x 90

فیس بوک صفحه عربی‌خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع را بست

فیس بوک صفحه عربی‌خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع را بست
فیس بوک صفحه عربی‌خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع را بست

شبکه اجتماعی فیس‌بوک روز جمعه ۱۵آذر۹۸ صفحه عربی‌خامنه‌ای ولی‌فقیه در هم شکسته ارتجاع را به‌دلیل نقض قوانین بست.
رژیم آخوندی در سومین روز قیام مردم ایران برای ممانعت از افشای ابعاد سرکوب قیام و جلوگیری از آمار شهیدان و بازداشت شدگان اینترنت را قطع کرد.

 در ماه‌های گذشته درخواست‌های زیادی از شبکه‌های اجتماعی برای بستن حساب سران و سرکردگان رژیم ایران که این شبکه‌ها را برای شهروندان ایرانی بسته ولی خود از آنها برای تبلیغ حکومت تهران استفاده می‌کنند، ارائه شده بود.
 

 در ماه‌های گذشته درخواست‌های زیادی از شبکه‌های اجتماعی برای بستن حساب سران و سرکردگان رژیم ایران که این شبکه‌ها را برای شهروندان ایرانی بسته ولی خود از آنها برای تبلیغ حکومت تهران استفاده می‌کنند، ارائه شده بود.