728 x 90

فغان و فریاد وزارت اطلاعات تحت عنوان «انتقام چهل ساله (مجاهدین)»

فغان و فریاد وزارت اطلاعات تحت عنوان «انتقام چهل ساله (مجاهدین)»
فغان و فریاد وزارت اطلاعات تحت عنوان «انتقام چهل ساله (مجاهدین)»

بر اساس اعلام نیروهای امنیتی نقش مهم در این اغتشاشات برعهده (مجاهدین) بود

وزارت اطلاعات در تحلیلی از قیام مردم ایران و زمینه‌های چهل ساله آن تحت عنوان «انتقام چهل ساله (مجاهدین)...»، از این‌که مجاهدین با استراتژی قیام و سرنگونی، رژیم آخوندی را بی‌ثبات کرده‌اند، زوزه سرداده است.

اطلاعات آخوندی که با دجالگری از کلمات «مردم» و «ایران» به‌عنوان اسم مستعار نظام ضدمردمی و ضدایرانی آخوندها استفاده می‌کند، با فغان و فریاد از شعله کشیدن قیام سراسری، می‌نویسد:

در روزهای اخیر بار دیگر کشور درگیر اغتشاشات شد...

بر اساس اعلام نیروهای امنیتی، نقش مهم در این اغتشاشات برعهده (مجاهدین) بود. این واقعیت وقتی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم در ۴۰سال گذشته، (مجاهدین) از هر فرصتی برای ایجاد ناامنی و اغتشاش در کشور استفاده کرده و این تاکتیک آنها مهمترین راه‌کار این گروهک... است.

 

از سال ۵۸تا ۹۸یعنی در ۴۰سال گذشته، (مجاهدین) همواره کوشیده‌اند ایران به ثبات سیاسی نرسد....

در سال ۸۱موجی تبلیغاتی علیه برنامه هسته‌یی ایران راه انداختند که هنوز کشورمان درگیر این پرونده ساختگی است...

در دیماه ۹۶، (مجاهدین) از نارضایتی اقتصادی مردم بهره برده و هماهنگ با مستاجر جدید کاخ سفید، زمینه خروج ترامپ از برجام را با ناآرامی‌های خیابانی ایجاد کردند....

(مجاهدین) در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری ویژه‌یی روی فضای مجازی کردند و از آلبانی، اکانت‌های ضد (نظام) راه انداختند. حاصل آن فعالیت‌ها، اغتشاشگری در ۱۰۰شهر ایران بود....

بی‌تردید (مجاهدین) هنوز هم امید به ایجاد یک آشفتگی کوچک دارند تا حوادث خرداد ۱۳۶۰را تکرار کنند....

حالا نوبت دولتمردان است که اثبات کنند حواسشان هست که نباید با تصمیمات شوک‌آور، التهاب اولیه مورد نیاز (مجاهدین) را ایجاد کنند.

از یاد نبریم که (مجاهدین) در فضایی تنفس می‌کنند که ناآرام و بی‌ثبات باشد.

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/514926f0-0e19-4217-b187-1beaa990c229"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات