728 x 90

آبان ۹۸

فعالیت کانون‌های شورش و قیام در شهرهای یزد، اهواز، اراک، شاهین شهر، گیلان، بروجرد، مشهد، کرج، تبریز، مریوان، اصفهان و شوش

فعالیت کانون های شورشی در میهن-آبان ۹۸
فعالیت کانون های شورشی در میهن-آبان ۹۸

کانون‌های شورش و قیام و هواداران مجاهدین در شهرهای یزد، اهواز، اراک، شاهین شهر، گیلان، بروجرد، مشهد، کرج، تبریز، مریوان، اصفهان و شوش در ادامه فعالیت‌های تبلیغی خود در آبان ماه تصاویر مسعود رجوی رهبر مقاومت و مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت را همرا با گزیده‌ای از سخنان آنها برای مردم ایران در شهرها به ارمغان بردند تا به رژیم پا به گور آخوندی این پیام را بدهند که مقاومت زنده و حیات‌بخش مردم ایران هر روز فعالتر از روز قبل در کمین‌اند تا ریشه این نظام پلید را از ایران‌زمین این زیباترین وطن برکنند و میهن‌شان را از نو آباد و آزاد نمایند.

یزد

نصب بنر بزرگ حاوی عکس مسعود رجوی رهبر مقاومت با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

اهواز-کانون شورشی ۱۰۱

نصب بنر بزرگ حاوی عکس مریم رجوی از پل عابر پیاده اتوبان چهار شیر-با شعار دموکراسی آزادی با مریم رجوی آبان۹۸

 

اراک- کانون شورشی ۲۴۴

نصب بنر بزرگ عکس مریم رجوی از روی پل رباط میل با شعار: دموکراسی آزادی با مریم رجوی آبان۹۸

شاهین شهر

نشان دادن عکس مریم رجوی با شعار: ‌مریم رجوی: ‌می‌توان و باید که هزار کانون نبرد و مقاوت برپا کرد –آبان۹۸

گیلان

نشان دادن شعار دست:‌ مریم رجوی: آزادی در دستان شماست گیلان آبان۹۸

بروجرد

نصب تراکت حاوی عکس مریم رجوی با شعار: مریم رجوی: ‌آزادی در دستان شماست

-آبان ۹۸

 

مشهد

نصب عکس مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت - مشهد آبان ۱۳۹۸

کرج

تراکت با مضمون- مریم رجوی: آزادی و پیروزی در دستان شماست آبان ۹۸

برای استمرار قیام و آزادی بپا خیزید مریم رجوی کرج آبان۹۸

تبریز

تراکت با عنوان- مریم رجوی: هر مدرسه را یک کانون شورشی کنید آبان ۹۸

 

مریوان

نشان دادن شعار دست نویس با عنوان: مرگ بر خامنه‌ای درود بر مریم رجوی زنده باد ارتش آزادی کردستان مریوان آبان ۹۸

اصفهان

-نصب شعار دست نویس با عنوان- ‌مریم رجوی: هر مدرسه را یک کانون شورشی کنید آبان۹۸مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر رژیم تروریست آخوندی

-دیوارنویسی با اسپری با شعار: مرگ بر ارتجاع - مرگ بر استبداد آبان ۹۸

آزادی و پیروزی در دستان شماست آبان ۹۸

-دیوارنویسی با اسپری با شعار: مرگ بر ارتجاع - مرگ بر استبداد آبان ۹۸

شوش

نشان دادن شعار دستنویس در خیابان با عنوان: هر مدرسه یک کانون شورش و قیام شوش آبان۹۸

اهواز

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای آبان ۹۸