728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرها با شعار، حق گرفتنی است باید برشورید و آنرا از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

فعالیت کانون های شورششی در شهرها
فعالیت کانون های شورششی در شهرها

اصفهان –کانون شورشی ۱۶۰

حق گرفتنی است باید برشورید و آنرا از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

خامنه‌ای و پاسداران عامل گسترش کرونا هستند خشم فرو خورده را به جانب رژیم. . .

تهران

مریم رجوی: ایران فریاد شعله‌ور است مردم ایران کرونا و آخوند نمی‌خواهند مرگ بر خامنه‌ای / مردم ایران بر ویروس کرونا و ولایت فقیه می‌شورند و پیروز می‌شوند

مسعود رجوی: جانهایی که از دست می‌رود تیک تاک قیام و سرنگونی است. مرگ بر اصل ولایت فقیه / تف به ریش و ریشه آخوند شیاد برجهیده از زیر قبای ولایت دجال ضدبشر. مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر خامنه‌ای شیاد

کرونای ولایت جدیدترین جنایت مرگ بر خامنه‌ای / جانهایی که از دست می‌رود تیک تاک قیام و سرنگونی است

مرگ بر خامنه‌ای

مشهد

کرونای ولایت عامل قتل ملت / عامل کرونای و ویرانی خامنه‌ای روحانی کانون شورشی ۲۳۶

سمنان

کرونای ولایت عامل قتل ملت / کرونای ولایت عامل مرگ ملت

همدان

کرونای ولایت عامل قتل ملت / مرگ بر خامنه‌ای

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش بسوی شورش و قیام

شهرکرد

مرگ بر خامنه‌ای

فومن

مسعود رجوی: زمان و شورش و قیام درهم‌شکستن زنجیرها و زندان هاست / زندانی سیاسی آزاد باید گردد

تهران

زندانی سیاسی آزاد باید گردد/ مرگ بر خامنه‌ای

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/782d91b6-1677-46ee-b8ac-889839154a10"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات