728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرها و به آتش کشیدن مظاهر سرکوب و اختناق در میهن – ۴فروردین

فعالیت های کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت های کانون های شورشی در شهرهای میهن

 

تهران - کانون شورشی۹۰۱:

تهاجم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آخوندها در خیابان شریعتی و آتش زدن و منفجر کردن درب این مقر - یکشنبه‌شب ۳فروردین

اصفهان - کانون شورشی۴۰۰:

آتش زدن مقر و تابلو بسیج ضدمردمی

 

 

شیراز - کانون شورشی۱۵۰:

آتش زدن بنر با عکس منحوس خامنه‌ای

کرج - کانون شورشی۲۶۸:

آتش زدن بنر با عکس پاسدار سلیمانی

اصفهان - کانون شورشی۳۵۰:

آتش زدن بنربا عکس پاسدار سلیمانی

 

 

تهران:

مریم رجوی: رژیم در پنهان‌کاری کرونا، تجربه هواپیمای اوکراینی را تکرار می‌کند.

 

اصفهان- کانون شورشی۲۰۰:

مریم رجوی: بهار آزادی را فقط با دستها و اراده‌هایمان به‌دست می‌آوریم.

یزد:

سال۹۹سال قیام و پیشروی به سوی آزادی.

 

 

کازرون:

کرونای ولایت، عامل قتل ملت / کرونا به‌جان ملت انداخته این ولایت، مرگ بر خامنه‌ای / خامنه‌ای؛ ویروس تویی، آخوند منحوس تویی

 

 

اندیمشک:

آتش جواب آتش، خامنه‌ای جلاد در آتش - درود بر رجوی

بهبهان:

مریم رجوی: جای شهیدان سرسبز فدیه‌های سرخ ملت ما برای آزادی.

کرج:

مریم رجوی: سال۱۳۹۹ سال قیام و پیروزی و آزادی مردم ایران، مرگ بر خامنه‌ای

کرمانشاه:

مسعود رجوی: کرونای ولایت عامل قتل ملت

کرج:

مرگ بر خامنه‌ای

 

 

هفت سین نوروزی در شهرهای تهران، کرج، شیراز، مشهد و گرگان- ۴ فروردین

 

هفت سین نوروزی در شهرهای لاهیجان، تبریز، الیگودرز، بابل و سردشت- ۴ فروردین