728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای ایران و نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی-۱۷آذرماه

فعالیت کانون های شورش و قیام در ایران
فعالیت کانون های شورش و قیام در ایران

کانون‌های شورش و قیام و جوانان شورشی در ایران‌زمین این زیباترین وطن هر روز را صحنه فعالیت‌های خود کرده و بعد از قیام گسترده و سراسری آبانماه که نمادی از خشم‌وکین یک خلق به ستوه آمده از رژیم ولی‌فقیه و خلیفه ارتجاع بود و لرزه وحشت از سرنگونی و مرگ یک نظام قرون‌وسطایی را بر سرتاپای این نظام افکند؛ هم‌چنان پرشورتر و رزمنده‌تر از قبل هر روز را نوید بخش قیامی دیگر برای مردم‌مان ساخته‌اند و از سوی دیگر خواب راحت از چشم دژخیمان ربوده است و این استمراری است تا واژگونی کاخ خلیفه ارتجاع و به زیر کشیدن او و تمام جیره‌خوارانش.

 

 

کرمان- کانون شورشی ۸۴۵

نصب بنر مسعود رجوی با شعار: مسعود رجوی- این رژیم جز زبان قهر و قدرت و قاطعیت را نمی‌فهمد- آذر۹۸

نصب بنر مریم رجوی با شعار: مریم رجوی- انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است- آذر۹۸

 

زنجان- کانون شورشی ۱۶۸

نصب بنر مسعود رجوی با شعار: مسعود رجوی- این رژیم جز زبان قهر و قدرت و قاطعیت را نمی‌فهمد- آذر۹۸

نصب بنر مریم رجوی با شعار: مریم رجوی- انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است -آذر۹۸

تهران- کانون شورشی ۲۳۲

نصب بنر مسعود رجوی با شعار: مسعود رجوی- شورش ادامه دارد تنها جواب شیخ، آتش آتش شعله برکش -آذر۹۸


آبادان- کانون شورشی ۴۹۹
نصب بنر مسعود رجوی با شعار: مسعود رجوی- سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است- آذر۹۸

اهواز- کانون شورشی ۷۰۰

نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی کانون شورشی ۷۰۰-آذر۹۸

 

تهران– کانون شورشی ۹۲۰

نصب تراکت در چندین نقطه با شعارها ی:‌

مسعود رجوی: سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است -آذر۹۸

‌به راستی که جوانان شورشگر برایتان جهنمی ساختند ‌-آذر۹۸

مریم رجوی: شورای امنیت باید سردمداران رژیم را به‌خاطر این همه سرکوب و خون‌ریزی جنایتکاران علیه بشریت اعلام کند تا در برابر عدالت قرار بگیرند

تهران– کانون شورشی ۳۱۱

نصب بنر دست نویس در دانشکده کشاورزی با شعار: مسعود رجوی- شورش ادامه دارد...

 

گلستان- کانون شورشی ۲۷۴

نصب بنر نوشتاری فرمانده کل ارتش آزادیبخش مسعود رجوی: تا سرنگونی حاضر حاضر حاضر

لاهیجان

نصب عکس مسعود رجوی با شعار:‌ مسعود رجوی: ‌به جوانان شورشگر کمک کنید و پناه بدهید- آذر۹۸

مسعود رجوی: ‌به راستی که جوانان شورشگر برایتان جهنمی ساختند- ‌آذر۹۸

رشت

نصب پلاکارد با شعار: مریم رجوی- مردم و مقاومت ایران عهده کرده‌اند که این رژیم را سرنگون کنند -آذر۹۸

مازندران

نصب تراکت دست دست نویس در یک پارک با شعارهای: شیخ چاره‌ای جز سرکوب ندارد اما گور خود کند به‌دست خود مسعود رجوی- آذر۹۸

لرزه‌های سرنگونی سرتاپای استبداد دینی را درمی نوردد مسعود رجوی -آذر۹۸

شعله‌های بیشتر در انتظارند و قیام برای آزادی شعله می‌کشد مسعود رجوی- آذر۹۸

زندانیان قیام ۹۸ هر چه سریع‌تر آزاد باید گردند- آذر۹۸

 

مسجد سلیمان

دیوارنویسی با شعار: ‌ مسعود رجوی- این قیامی است تا پیروزی-آذر۹۸

دیوارنویسی با شعار: مسعود رجوی- تنها جواب شیخ آتش، آتش شعله برکش- آذر۹۸

اهواز

دیوارنویسی با شعار: ‌مسعود رجوی- ‌تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش- آذر۹۸

و مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی- آذر۹۸

و ‌مسعود رجوی: این قیامی است تا پیروزی- آذر۹۸