728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی با شعار، باید برشورید و صدبارجنگید و ایران را پس گرفت

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن-۳۱فروردین
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن-۳۱فروردین

اصفهان-کانون شورشی۹۰۰

یادهزاران جانباخته در کرونای ولایت گرامی باد

مشهد

‌مسعود رجوی: فرصت استبداد دینی و رژیم دجال ضدبشری به پایان رسیده است

خوزستان

خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون

سنندج

‌مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام

 

 

تهران

‌مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام/ باید برشورید و صدبار جنگید و ایران را پس گرفت

این است انتخاب فرزندان ایران خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون درود بر رجوی/درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای

قائمشهر

‌مسعود رجوی: لشگرگرسنگان پیش به سوی شورش و قیام

تبریز

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام

 

 

چابکسر

‌مسعود رجوی: شورشگران پیروزی می‌سازند

این است انتخاب فرزندان ایران خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون

ورامین

خامنه‌ای سرنگونه ولایتش واژگونه مرگ بر روحانی شیطان درود بر رجوی

ارومیه

آتش زدن عکس خامنه‌ای و خمینی روی دیوار

 

 

تهران

پخش سرود ای ایران با شعار: مرگ بر کرونای ولایت

کرج

پخش سرود ای ایران با شعار- مسعود رجوی: خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون

سمنان

پخش سرود ای ایران

ایرانشهر

پخش سرود ای ایران

 

 

دزفول

پخش سرود ای ایران با شعار

اصفهان

پخش سرود ای ایران

شیراز

پخش سرود ای ایران با شعار: کرونای ولایت عامل قتل ملت