728 x 90

زوزه‌های سران رژیم در نمایش‌های سالگرد سرقت انقلاب

رئیسی جلاد
رئیسی جلاد

زوزه‌های سران رژیم در نمایش‌های سالگرد سرقت انقلاب

رئیسی جلاد

جریان مجاهدین ترورها و ناامنی‌ها همه این مشکلاتی است

که دشمن می‌خواست ایجاد کند

آخوند اژه‌ای سردژخیم قضاییه جلادان

در اصفهان در تهران در همه جا یک جنگ مسلحانه راه انداختند

هنوز که هنوزه توطئه می‌کنند

 

پاسدار قالیباف

انتخابات یک فرصت و یک پنجره طلایی است

البته دشمنان ما در تلاش هستند و در جهت مبارزه با انقلاب فشار بیاورند

 

آخوند احمد خاتمی

می‌خواهند انتخابات را تبدیل به رفراندوم ضدنظام کنند

 

‌رئیسی جلاد - تلویزیون رژیم ۲۲بهمن ۱۴۰۲

جنگ تحمیلی جریان منافقین ترورها و ناامنی‌ها ملت بزرگ ایران همه این مشکلاتی که دشمن می‌خواست پیش پا ملت بزرگ ایران ایجاد کنه مشکلات را خوب شناختند و با مقاومت و ایستادگی نقشه‌های دشمن را نقش برآب کردند.

آنجا که ما به گفتمان امام و رهبری عمل کردیم حوزه موفقیت ما بود اما آنجا که افرادی مسئولانی در گوشه و کنار بودند و آن‌چنان به این گفتمان دل ندادند باور نکردند ما اونجا عقب‌ماندگی داریم و ما تلاش‌مان در این دولت آن است که بر همان ریل‌گذاری که امام انجام دادن رهبری اون ریل‌گذاری را انجام داد سیاست‌های نظام مبتنی بر آن است و ملت اون را می‌خواهند کشور را بر همان ریل اداره کنیم انشاءالله (تکبیر - مرگ بر منافقین و کفار...)

دشمن دنبال ناامید کردن مردم است دشمن دنبال اینه که ما نمی‌تونیم مگه می‌شه نشده تا حالا دنبال چی هستید...

کما این‌که امروز مسأله فلسطین تبدیل شده از مسأله اول جهان اسلام به مسأله اول بشریت... امروز دولت‌ها هم بدانند آنچه رهبری فرمودند راه از بین رفتن رژیم صهیونیستی و بازدارندگی رژیم صهیونیستی از جنایت قطع همه روابط اقتصادی و معادلات با رژیم صهیونیستی است.

 

آخوند اژه‌ای – تلویزیون رژیم ۲۲بهمن ۱۴۰۲

داخل استان‌های داخل کشور در اصفهان در تهران در همه جا و همه جا یک جنگ مسلحانه راه انداختند.

و هنوز که هنوزه توطئه می‌کنند توطئه امروز اونها ترکیبی است از مسائل ناامنی داخلی اگر بتوانند که نمی‌توانند حتی از روی میزشون برنداشتن جنگ خارجی ولی از همه مهم‌تر امروز این جنگ ترکیبی‌شون فشار بر مسائل ارزشی و فرهنگی است.

امروز یکی از مسائل مهم ما مسأله فرهنگ است مسأله امنیت و مسأله روزمون مسأله اقتصاد و معیشت مردم است.

خدایا شیطنت شیاطین، منافقین و کسانی که در جهت ستون پنجم دشمن کار می‌کنند خدا چهره اونها را آشکار و به مردم معرفی بفرما.

 

پاسدار قالیباف – تلویزیون رژیم ۲۲بهمن۱۴۰۲

انتخاب و انتخابات یک فرصت و یک پنجره طلایی است تا مردم بدون انفعال و به‌دست خودشان این تصحیح رو و انتخاب‌شان را و سرنوشت‌شان را انجام دهند البته که دشمنان ما در تلاش بودند و هستند و همیشه دیدیم که اونها در جهت مبارزه با انقلاب و با فشار بر مردم ما فشار می‌آورند.

 

آخوند احمد خاتمی – تلویزیون رژیم ۲۲بهمن ۱۴۰۲

در پی آنند که انتخابات یازده اسفند را تبدیل به رفراندوم ضدنظام کنند بیدار باشید به‌صراحت می‌گویم می‌خواهند نیایید پای صندوق می‌خواهند حضورتان کم‌رنگ باشد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a42e3330-8ca6-4c59-b9de-3bfe024b4753"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات