728 x 90

فرمانده نیروی هوایی آمریکا: رژیم ایران حامی تروریسم جهانی است و در برجام این را به ما نمی‌گوید!

ژنرال هایتن.jpg
ژنرال هایتن.jpg

در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا ژنرال هایتن فرمانده نیروی هوایی آمریکا گفت: رژیم ایران حامی تروریسم جهانی است و در برجام این را به ما نمی‌گوید!  همچنین رژیم ایران انبوهی موشکهای بالستیکی تولید می‌کند که کشورهای همسایه را روزی تهدید خواهد کرد، این را هم برجام نمی‌گوید!

وی افزود:‌  من قطعاً ایرانی غیراتمی را ترجیح می‌دهم.