728 x 90

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران: عبور از پیک کرونا مطلقاً به‌معنای مصونیت از بیماری نیست

زالی
زالی

زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران روز دوشنبه ۲ تیرماه گفت که عبور از پیک کرونا به‌معنای مصونیت از بیماری نیست.
وی افزود: تا زمانی که واکسن و درمان قطعی این بیماری در سطح گسترده توزیع نشود تمامی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر عاری شدن ویروس غلط است.
زالی مجبور به اعتراف شد که افزایش آمار مبتلایان به کرونا در تهران برنامه‌ریزی منسجم‌تر با هدف کنترل شیوع اپیدمی را ضروری می‌کند.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران، افزایش مبتلایان در تهران را ناشی از ماهیت سینوسی این ویروس ذکر کرد نه بازگشایی‌های بی‌حساب و کتاب اخیر و گفت: ماهیت سینوسی و پیچیده این ویروس فراز و فرودهایی را در زمینه آماری ایجاد می‌کند که باید بررسی و مورد توجه قرار گیرد. به‌طور مثال پایین‌ترین عدد مولد و پایه ابتلا و مراجعان کرونا در تهران مربوط به ۱۱فروردین و بالاترین نرخ مربوط به ۱۹اسفند است که باید علل آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
زالی هم‌چنان رشد کرونا را به عواملی غیر از برنامه‌ریزیهای دولت آخوند روحانی نسبت داد و افزود: شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در میزان شیوع کرونا در مناطق مختلف تاثیر‌گذار است.

وی گفت: در برخی استانها کرونا در حال عبور از پیک است و در بعضی نقاط در وضعیت هشدار به‌سر می‌بریم بنابراین شرایط متفاوت اپیدمی و ناهمگونی عجیب پراکندگی این ویروس نیازمند بازنگری در نحوه مدیریت بیماری، اعمال برخی محدودیتها و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله به هنگام و منطقی با هدف کاهش بار بیماری را نیازمند است.