728 x 90

فرمانده سنتکام: رژیم ایران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در تصمیم‌گیریها با آشفتگی روبروست

کنت مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)
کنت مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)

کنت مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در مصاحبه تلفنی با بلومبرگ پنجشنبه ۲۰تیرگفت: «به‌دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، توانایی‌های رژیم ایران در زمینه تصمیم‌گیری با آشفتگی روبه‌رو شده است».

وی افزود: «در حال حاضر اوضاع نسبتاً آرام است که به‌نظر من این امر تا حدی به‌دلیل وضعیت آنها پس از کشته شدن قاسم سلیمانی است و فکر می‌کنم آنها هنوز مشغول بررسی هستند که چه کار می‌خواهند بکنند ولی ما این توانایی را داریم که هر گونه اقدام رژیم ایران را برای این رژیم بسیار دردآور کنیم».