728 x 90

فرانسه هشدار داد اگر رژیم ایران نگرانی‌ها از برنامه موشکی‌اش را رفع نکند، با خطر تحریم روبه‌رو می‌شود

ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه

ژان‌ایو لودریان وزیرخارجه فرانسه به رژیم  ایران  هشدار داد  لازم است به نگرانیها در رابطه با برنامه موشک بالستیک بپردازد والا با ریسک تحریمهای جدید مواجه شود.

وزیرخارجه فرانسه روز یکشنبه 13اسفند به هفته‌نامه «ژورنال دو دیمانش  گفت: برنامه موشکهای بالستیکی هست که می‌تواند هزاران کیلومتر برد داشته باشد و این با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل سازگار نیست و فراتر از نیاز دفاعی رژیم  ایران از مرزهایش  است. اگر مستقیماًًًً به این مسأله پرداخته نشود این  رژیم با ریسک تحریمهای جدید مواجه است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات