728 x 90

فرانسه از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند

وزارت خارجه فرانسه
وزارت خارجه فرانسه

وزارت‌خارجه فرانسه روز سه‌شنبه ۱۴مرداد با انتشار بیانیه‌یی از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند.
در بیانیه وزارت‌خارجه فرانسه آمده است: «به‌دلیل شرایط امنیتی منطقه‌یی به‌شدت ناپایدار، به شهروندان فرانسوی رسماً توصیه می‌شود که به ایران سفر نکنند. از فرانسوی‌های [ساکن ایران] که قادر به ترک این کشور نیستند، خواسته می‌شود تا کاملاً هشیار باشند و موازین اولیه را برای امنیت خود در پیش گیرند».