728 x 90

فراخوان ۲۱۵نمایندهٔ پارلمان از ۲۴کشور اروپایی و عرب؛ حمایت از فراخوان رهبر مقاومت درباره ضرورت انحلال سپاه پاسداران

فراخوان ۲۱۵نمایندهٔ پارلمان از ۲۴کشور اروپایی و عرب
فراخوان ۲۱۵نمایندهٔ پارلمان از ۲۴کشور اروپایی و عرب

همزمان با اعلام اجرایی شدن مکانیسم ماشه از سوی آمریکا در ساعت یک بامداد یکشنبه ۲۰سپتامبر (۳۰شهریور) به وقت گرینویچ برای بازگردان تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه رژیم آخوندی

۱۱۲ پارلمانتر دیگر از ۱۰کشور به بیانیه پارلمانترها از ۱۴کشور اروپایی و عرب پیوستند.

به صدای مردم ایران گوش کنید

۱-تحریم تسلیحاتی رژیم و هر اقدام لازم برای آن

۲-بازگشت به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه رژیم ایران

۳-حمایت از فراخوان رهبر مقاومت درباره ضرورت انحلال سپاه پاسداران

هیچ کشوری نباید به رژیم ایران سلاح بفروشد و رژیم ایران نباید به کسی سلاح بفروشد یا ارسال کند.

ما از فراخوان رهبر مقاومت ایران حمایت می‌کنیم که ایران نیاز به دو ارتش ندارد. سپاه پاسداران بایستی منحل گردد. پولی که به آن و برنامه‌های مخربش اختصاص دارد بایستی صرف پیشرفت زندگی مردم گردد.

فراخوان ۲۱۵نمایندهٔ پارلمان از ۲۴کشور اروپایی و عرب: مردم ایران مثل هر ملت متمدن دیگر خواهان آزادی، دموکراسی و برابری جنسی هستند. آنها خواهان شغل و مسکن و حداقل معیشت هستند و نه ‌بمب اتمی.

بیانیهٔ نمایندگان پارلمان اروپا: مردم در شرایطی که زیر خط فقر زندگی میکنند، خواهان این هستند که به‌جای اینکه ثروتشان صرف برنامهٔ اتمی یا موشکی شود آنها خواهان یک زندگی موفقند.

بنابراین در هم‌خوانی با خواست مردم ایران و به‌خاطر صلح و امنیت جهانی، ما امضاکنندگان زیر، قاطعانه دولتهایمان را فرا میخوانیم که برای استمرار تحریم تسلیحاتی رژیم ایران دست به‌هر اقدام ضروری بزنند.

ما از فراخوان رهبر مقاومت ایران حمایت میکنیم که این کشور نیاز به‌دو ارتش ندارد. سپاه پاسداران بایستی منحل گردد و پولی که به ‌آن و برنامه‌های مخربش اختصاص دارد، بایستی صرف پیشرفت زندگی مردم گردد.

شایان ذکر است که این بیانیه توسط ۲۱۵پارلمانتر از ۲۴کشور اروپایی و عرب به امضاء رسیده است.