728 x 90

فراخوان برای نجات جان زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین، فراخوان به اعزام هیأت تحقیق بین المللی برای بازدید از زندانها و زندانیان سیاسی ایران

اطلاعیه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران ضرب و شتم ۴ زندانی سیاسی زن در زندان قرچک ورامین را قویاً محکوم نموده و توجه مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان زن و اقدام فوری برای آزادی آنها جلب می کند.

روز دوشنبه ۷ مرداد ۹۸، چهار تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین به تحریک مسئولین زندان و بهداری و به وسیله زندانیان جرائم عادی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. حال یکی از مصدومین وخیم گزارش شده است.

پیش از این نیز در تاریخ شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ و جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ گزارشاتی مبنی بر ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط زندانیان خطرناک منتشر شده بود.

ضرب و شتم زندانیان سیاسی به وسیله مجرمان عادی که با تحریک زندانبانان صورت می گیرد، یکی از اهرم های فشار فاشیسم دینی علیه زندانیان سیاسی است. روز ۲۰ خرداد گذشته  زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی، ۲۱ ساله، در زندان تهران بزرگ (فشافویه) به دست مجرمان عادی کشته شد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مکرراً مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اعزام یک هیأت تحقیق بین المللی برای بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان سیاسی فراخوانده است.

 

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ مرداد ۱۳۹۸

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/818e0202-fce6-46c4-9ba2-951ce4aa2082"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات