728 x 90

فراخوان به اقدام فوری برای لغو احکام قرون‌وسطایی قطع دست توسط رژیم آخوندی

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

فراخوان به اقدام فوری برای لغو احکام قرون‌وسطایی قطع دست توسط رژیم آخوندی

دست نظام منحوس ولایت فقیه و خامنه‌ای و بیتش و سپاه پاسداران و قضاییه و مجلس و دولتش باید از جان و مال و ناموس مردم ایران قطع شود و حاکمیت غصب شده به مردم ایران برگردد

قضاییه جنایتکار آخوندها در یک حکم ضدانسانی چهار زندانی را در ارومیه به اتهام سرقت، به قطع دست محکوم کرده است. این حکم انزجار‌آور در حالیست که خامنه‌ای، روحانی، رئیسی و دیگر آخوندهای حکومتی و ”آقازاده”های فاسد و تبهکار و هم‌چنین سرکردگان پاسداران بزرگترین دزدان تاریخ ایران هستند که صدها میلیارد دلار اموال مردم را به بهای گرسنگی. فقر و بیکاری دهها میلیون ایرانی و کلان تورم و ویرانی اقتصاد کشور بسرقت برده‌اند.

اگر مجازات سرقت، قطع دست است، چرا اکبر طبری که ۲۰سال بالاترین مناصب را در قضاییه رژیم داشته و هزاران میلیارد تومان سرقت و اختلاس کرده به قطع دست محکوم نمی‌شود. تنها دستی که باید قطع شود دست نظام منحوس ولایت فقیه و خامنه‌ای و بیتش و سپاه پاسداران و قضاییه و مجلس و دولتش از جان و مال و ناموس مردم و بازگرداندن حاکمیت غصب شده به مردم ایران است.

مقاومت ایران دبیرکل، شورا و کمیسر حقوق‌بشر و گزارشگران ذیربط ملل متحد را به اقدام فوری برای لغو این احکام جنایتکارانه و نجات این چهار زندانی فرا می‌خواند. رژیم ضدبشری آخوندی و احکام قرون‌وسطایی آن مانند قطع دست ننگ بشریت معاصر است. این رژیم مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند و باید از ملل متحد اخراج شود. سکوت و بی‌عملی، از سوی این رژیم چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت تلقی می‌شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴مهر۱۳۹۹ (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰)